DOKUMENTAZIO OROKORRA

PRTR JARDUKETEN GAUZATZEI BURUZKO KONPROMISO AITORPENA

IRUZURRAREN AURKAKO PLANA. Iruzurra, ustelkeria eta interes-gatazkak prebenitzea, hatematea eta zuzentzea

ERANSKINA IRUZURRAREN AURKAKO ADIERAZPEN INSTITUZIONALA

PRINTZIPIO ETIKOAK ETA JOKABIDE‐PRINTZIPIOAK